Menu
se | en | de

Ordningsregler Norraryds Camping

1. Incheckning


   Anmäl alltid Din ankomst i receptionen. I samband med incheckningenlämnas anvisningar om plats och eventuella lokala regler för boendet.Dessa anvisningar skall alltid följas.
    Vid incheckning skallgiltigt ID-handling uppvisas.
    Tala direkt med föreståndaren om eventuella fel, önskemål eller andra synpunkter.
    För grupper skall incheckning göras av en gruppledare.

Underlågsäsong kan incheckning ske via telefon. Ring 0046 (0)70-5450849. Om receptionen är obemannad vid ankomst, kommer nyckel till stugan att lämnas i en låst box vid dörren till stugan. Kod erhålls vid överenskommelse och efter att hyran är betald.

All övernattning påcampingens område som inte är iförväg anmält och betalt, förbjuden och polisanmäls.


2. Bil

En bil per stuga får parkeras intill stugan under hyrtiden. Övriga fordon hänvisas till parkeringsplatsen i anslutnignen till campingen.


3. Hund/katt-husdjur

Husdjur är tillåtet i vissa stugor. Fåga först innan bokning! Husdjursägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Hund och katt skall hållas i koppel/band och rastas utanför campingområdet.Ta upp avfallet efter era husdjur. Husdjur får inte lämnasensamma i stugan, eller påcampingens område. Husdjur är förbjudet att vistas i och påbadområdet/stranden/bastun.


4. Allmänna regler

    Respektera andras önskan och visa hänsyn.
    Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan kl. 07.00 – 23.00.
    Besökare ska ställa sina fordon på anvisad P-plats.
    Endast en bil/fordon per campingplats eller stuga får medföras in på området.
    Var aktsam om byggnader m.m. och övriga markområden inom campingområdet.
   Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. trädäck och,inhägnad kring tält/husvagn/husbil är icke tillåtna utan föreståndarensgodkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt attgöra.
   Radio och musikinstrument skall användas med omtanke ochhänsyn. Detbetyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 –08.00, när andratider ej anges.
    Bollspel är inte tillåtet vid stugorna och i närheten av övriga byggnader. Bollspel är tillåtet vid ängen vid badplatsen. Se till att Dina barn väljer plats för lekar såatt de inte stör andra.
    Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet.
    Försäljning, eller annan kommeriell verksamhet vid campingplatsen/området får endast ske med föreståndarens tillåtelse.


5. Fiske, mete

Får endast ske med fiskekort som kan köpas i receptionen.

Allfiske och mete är förbjuden på badområdet, vid kajak-, båt- ochkanotiläggningsplatsen och kring bastun. Fiske är tillåten där intemänniskor badar och/eller kan vistas i vatten.


6. Avfall - Hygien

Avfallsorteras enligt Svenska regler. Använd de kärl ochcontainer som anvisats vid sopstationen. Vi försöker ta vårt ansvar för naturen och viber dig också göra det. Platta till alla sopor, men i synnerhet pappersförpackning (kartong), hårdplast, metallburkar så de tar mindre plats och vi slipper transportera luft.

Hos oss kan enbart hushållsavfall lämnas. Dessa ska sorteras enligt följande:

- tidningar

- pappersförpackning (kartong)

- plast

- metallburkar

- glas, glasburkar och flaskor - lägg i behållaren vid sopstationen

- övrig hushållsavfall slängs i den större behållaren


Övrigtavfall, som trasiga stolar, tält, gasbehållare, osv. ska lämnas på kommunens återvinningsstation.

Personlig tvättning,klädtvätt samt naturbehov skall göras i avsedda sanitetsutrymmen.

Spillvattenskallförvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadensutslagsback.

7. Ansvar


Campingvärdeneller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust avcampinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material ellerandra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.


Videventuella skador på stugan eller inredningen som orsakas av oaktsamhetfrån gästens, eller dess sällskap,  kommer en avgift som motsvararnyanskaffningsvärdet, eller reparationskostnaden att debiteras gästen.Meddela omedelbart campingvärden när eventuella skador uppstår så vihar möjlighet att åtgärda den i tid.


8. Avresa


Vid avresa skall all nyttjad område vara utrymd och avstädad före kl. 11.00 avresedagen. Cigarettfimpar, hund- och kattbajs, samtövrig avfall ska plockas upp runt stugan/campingtomten. Lämna platsen så som du själv önskar fåden.

Stugan ska städas enligt följande:

- töm och torka rent kylskåp - lämna inga matrester kvar i stugan!

- våttorka bord och ev stolar

- ta av sängkläder och lägg dem i tvättkorgen, när sängkläder ingår i hyran av stugan

- rist kudde, täcken, vik ihop och lägg på sängen

- släng soporna - glöm inte sopsorteringen!

- vädra

- stäng fönster och lås dörren

- dammsug och våttorka golv - städredskap finns i köket

Vid undermåligt städad stuga kommer en avgift på 500 kr att debiteras gästen.

 

Om slutstädning ingår då ska du städa enligt följande:

- töm och torka rent kylskåp - lämna inga matrester kvar i stugan! Oöppnade matförpackningar kan skänkas till andra gäster och lämnas i köket i servicebygnaden

- våttorka bord och ev stolar om det behövs

- ta av sängkläder och lägg dem i tvättkorgen, när sängkläder ingår i hyran av stugan

- släng soporna - glöm inte sopsorteringen!

- vädra

- stäng fönster och lås dörren


9. Var aktsam om naturen och vår egendom

Viönskar lämna så lite spår efter oss i naturen som möjligt och önskardärför gäster som respekterar allemansrätten och är också måna omnaturen! Öppeneld på marken är helt förbjuden både på campingensområde och ute i naturen. Varje form av nedskräpning t.ex. att kastacigarettfimp, papper, avfall,flaskor, konservburkar o dyl. är bådeförbjuden enligt gällandenaturvårdslagar och skapar en otrevligtatmosfär. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggästäralltid en god naturvän!

Den som inte följer alla givna anvisningar avvisas från området