Menu
se | en | de

Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. Skogen på Agnäs utgör en rest av den stora ädellövskog som en gång omslöt hela Åsnen.
Det dominerande trädslaget är reservatet är bok (ålder 80-120 år). Även vissa riktigt gamla bokar finns, liksom partier med ek, hassel och björk. I reservatets sydöstra del, som förr varit inägomark, finns en hel del lindar.

På Agnäs med tillhörande vattenområde och småöar häckar fågelarter som storlom, fisktärna och fiskgjuse. I lövskogen häckar bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Här finns också många ovanliga svampar och lavar som är knutna till gamla träd och död ved liksom sällsynta insekter såsom bokblombocken.
Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Agnäs.

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Plocka blommor Plocka svamp och bär, annat än till husbehov
  • Fånga insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Medföra ej kopplat husdjur
  • Elda

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.