Menu
se | en | de

Fiskepaket - gör det själv resa     4 dagar

Holiday Highlights

 • Under denna fiskesemester får du uppleva en variationsrikt natur och fiskeäventyr i världsklass med möjlighet att fiska i både sjö, å och hav
 • Fisket sker i sjön Åsnen, som är Europas största insjöarkipelag med 1000 öar och riktfågel-, fisk och djurliv. Större delen av sjön är Nationalpark ochNaturreservat, dock med möjlighet till fiske. Braxen och iden kan slå svenska rekord. Vad sägs om mete efter sik i 4 - 5 kilosklassen?
 • Möjlighet till världsberömd lax- och havsöringsfisk i Mörrumsån
 • Möjlighet till strålande kustfiske efter Sveriges grövsta havsöring och på våren efter näbbgädda.
 • Övriga aktiviteter, naturupplevelser eller ren avkoppling
 • Känslan att ha gott om plats och slippa trängas med andra fiskare, eller friluftsmänniskor
 • Flexibilitet att välja ditt eget startdatum och fiskeplats
 • Ett smörgåsbord av svenska smaker - ekologiskt och närodlad kost.  Lunchpaket för maximal tid till det du tycker om
 • Möjlighet att anlita duktiga guider med bra lokalkännedom


I sjösystemet Åsnen erbjuder vi fiske från land och båt. Ni kommer att fiska i Hönshyltefjorden och i stora Åsnen.

Vi tillhandahåller detaljerade kartor och förslag med tips på bästa fiskevatten för att ge fiskelyckan ett litet hjälp.

Ingenting kan vara enklare!

Om du letar efter en fiskesemester i världsklass i vacker natur med få människor, på variationsrik vatten, då är detta ett självklart val för dig!

Denna resa kan göras som en 2, 3, 4 eller flera dagars version.

Denhär "gör det själv" fisketuren är för minst 2 personer och inkluderarboende, frukost, lunchpaket, fiskekort för sjöarna.


Boendet sker i små nybyggda stugor, eller 25m2 stor hustält på Norraryds Camping. Det är enkel standard för en bekväm och problemfri semester med mitt i naturen känsla och mer tid till fisket. Dusch, toa i närliggande servicehus. Övernattning på hotell och pensionat kan ombesörjas mot extra kostnad.

Kosten
Vi  serverar ett smörgåsbord av svenska och småländska smaker. I den mån det går, av lokalt producerade livsmedel och ekologiskt odlade råvaror.

Beskrivning:
Kom med egen bil till Norraryrds camping. Parkera gratis vid din stuga.
Era fiskekort, ev. utrustning, kartor får ni vid receptionen. Personalen kommer att vara till hands under hela er semester hos oss. Personalen kommer att berätta om de bästa fiskeplatserna  och ge er nyttiga tips. Lunchpaketet får ni vid frukost. Middagen serveras vissa dagar i kaféet, andra gånger får ni en härlig grillkorg som vi med omsorg har förberett för er. Vi har flera fina grillplatser på campingen och egen grillställ och utomhusmöbler vid stugorna.

Området ni fiskar i - Åsnen, Mörrusmån, Östersjön - klicka för mer information

Fiskeregler - klicka för mer information

Fakta:

Tidsspann:4 nätter med frukost, lunchpaket, middag i stuga. Extra nätter kan läggas till / tas bort.
Datum: från april till november
Deltagarantal:2 personer
Priser från:6610 SEK
Ingårfiskekort, kartor och tipps på bra fiskeställen i Åsnen och Hönshyltefjorden, kartor och förslag för årstiden passande fiske, sauna

Extra tillval:

 • Havsfiske. Fisket sker från land. Detgår att hyra vadabyxor vid behov. Vår personal ger dig tipps att hittaden bästa fiskevattnet för dagen.
 • Laxfiske i Mörrumsån. Fisket sker i olika poler på ensträcka på 40km! Vår personal ger dig tipps på bästa platsen förtidpunkten och ombesörjer inköp av fiskekort. Till de sydligastesträckorna måste ni köpa fiskekortet i god tid före besöket!
 • Besök i ABU-museet och ABU-shoppen i Svängsta.


Området ni fiskar i

Mörrumsån föds i Småland, i trakten av Lindshammar på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Mörrumsån rinner söderut och passerar flera sjöar, bl.a. Åsnen och Höshyltefjorden (139 m ö.h.) innan den mynnar i Östersjön vid Elleholm väster om Karlshamn, Blekinge län.
Fisket bjuder på en variationsrikt upplevelse längs hela sträckan.

Längst norrut hittar vi Åsnen som är en 150 kvkm väldigt flikig sjö med många fjordar och över 1000 öar. Större delen av sjön är Nationalpark, och Naturreservat tack vare sin unicitet. Största djup 14 meter, medeldjup 3 meter. Mörrumsån, även kallad Heligeå rinner in i sjön i norr vid Odensjö. Åsnen avvattnar bl.a. Mörrumsån. Åsnen har en strandlinje på 74 mil. Sjön är indelad i tre olika fiskevårdsområde. Ni kommer att erhålla fiskekort för hela systemet. Förbi campingen breder sig Hönshyltefjorden. Här ändrar ån karaktär från lugn sjö, till lite mer strömmande vattnet med många bra gömställen för gäddan.
Arter: bl.a. abborre, gädda, gös, karp, sik, ål m.fl.
Sjön är lämplig för all slags fiske, både trolling, mete, spinn och pimpelfiske på vintern.
Några rekord: gädda 23,9 kg, gös 14,2, abborre 3 kg och ål 3,6 kg.
Ni kommer att erhålla en djupkarta över Åsnen och Hönshyltefjorden som är framtagen av Skogsvårdsstyrelsen.

Mörrumsån med sina 186 km är den längsta av åarna i Södra Sverige. Sträckan söder om Fridafors är världskänd. Här hittar vi den vilda laxens lekplats.
Ibland flyter Mörrumsån i en djup sprickdal. På sina ställen störtar dalgången brant ned i ån, med en fallhöjd på upp till 40 meter. I dalgångsbranterna finns vildmarksliknande skogsområden av urskogskaraktär. På de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek. På många ställen bildar ån vilda forsar och små vattenfall, som älskas även av forspaddlare.
Fiskarter: lax, havsöring, stationär öring, abborre, gädda, ål, mört, löja, id, sik, vimma, färna, flodkräfta. m.fl. totalt ca 24 arter.
Laxen börjar stiga redan i april. Störst kommer först, och majfisket ger ofta 20-kilos fiskar. Om vattenföringen håller i, kan blanklaxfisket hålla i ända till midsommar. Bäst fiske på den tidiga blanklaxen har man i maj-juni på åns nedre sträckor. Framåt sommaren ökar chanserna kontinuerligt på åns övre sträckor.
Havsfiske sker på olika platser i Blekingekusten, från Mörrumsåns utlopp i Elleholm till Järnavik. Platsen varierar pga väderleksförhållandena, värmen i vatten och tidpunkten ni kommer. Ni kommer att fiska från land med vadabyxor (kan hyras vid behöv)
Fiskarter: havsöring, näbbgädda, gädda och abborre, skrubbskädda

Industrimuseum i Svängsta
I Svängsta norr om Karlshamn startade Henning Hammarlund 1887 Halda fickursfabrik. Fickuren nådde världsberömmelse redan 1893, vid världsutställningen i Chicago.
1920 gick fabriken i likvidation. Verkmästare C A Borgström köpte då kvarvarande lager av urdetaljer och vissa maskiner och startade egen verksamhet 1921. Produktionen var då fickur, teleur och taxametrar, från 1939 även fiskeredskap. 1943 flyttade verksamheten in i moderna industrilokaler. Den gamla fabriken blev 1977 ett av landets finaste industrimuseer.

Övrigt om området
Mörrumsån och Nationalpark Åsnen är ett av Sveriges artrikaste områden såväl beträffande fisk som övrigt djur- och fågelliv.
Mörrumsån är en av de mest omtyckta åarna för den vilda laxen som har sin lekplats i ån. Laxfisket i ån kan spåras tillbaka till år 1231.
 I Åsnen lever 18 olika fiskarter, bl.a. gädda, ål, abborre, gös, mm.  I området har en av våra mest sällsynta sötvattensmusslor, tjockskalig målarmussla påträffats.

Här finns också en artrik fågelfauna, med stabila stammar av bl. a. strömstare, forsärla,  kungsfiskare, havsörn, hackspett, fiskljuse, trana och häger. Den produktiva ån och sjösystemet med dess omgivande lövskogar, öppna marker och bebyggelse ger även goda förutsättningar för en rik fladdermusfauna. Älg, vildsvin och utter syns ofta till och tom lodjur har siktats.

Mörrumsån och sjön Åsnen har haft stor betydelse för människor sedan lång tid tillbaka. De äldsta fynden härrör från stenåldern och vikingatiden. Längs Åsnens strand har flera bosättningar från vikingatiden påträffats. Vid vår campingplats har det varit en vikingaby där väldigt många fyndigheter har hittats. Ån användes förr som transportled, bland annat för att flotta timmer som användes bl.a. av holländska båtbyggare. Holländarna har även byggt en väg jämte ån som än idag kallas för Holländarevägen. Ån hade också stor betydelse som kraftkälla. Utmed hela dess sträckning finns lämningar efter små sågverk och kvarnar. Man hittar spår efter den tidiga industriella utvecklingen i Sverige med fabriker och industriminnen. T.ex. Ebbamåla Bruk där man kan gå guidad tur i järnbruk från 1800-tals slut. Det finns även en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl, vilket användes som växtgödning och för limtillverkning. Stampen var i drift till 1914, sedan tillverkades här takspån och sedermera lådor. Nu kan du se den gamla byggnaden och några verktyg som finns kvar.